Galéria

Otvorenie Lean akadémie

Otvorenie Lean akadémie

Lean Akadémia je nový projekt, ktorý spája teóriu s praxou na jednom mieste. V našich priestorov školíme a trénujeme výrobných i nevýrobných pracovníkov modernými metódami. Princípom je škola hrou na reálnej montážnej linke. Pozrite si video zo slávnostného otvorenia Lean akadémie, vzdelávacieho projektu pre výrobných a tiež nevýrobných pracovníkov.