Kalendár školení

5S (poriadok a čistota) a Ergonómia

Čisté a organizované pracovisko je jednou zo základných podmienok na efektívne fungovanie každej „zdravej“ spoločnosti. Vďaka metóde 5S viete nájsť zdroje plytvania – prekážky, ktoré stoja v ceste dosiahnutiu cieľov každej organizácie a následne ich odstrániť. 5S a správna ergonómia pomáha nášmu organizmu byť zdravý a dosahovať lepšie výsledky.

 

Toyota Kata – tajomstvo rutiny a dosahovania cieľov

Princípy štíhlej výroby sú všeobecne známe desiatky rokov. Avšak úspešná realizácia a implementácia sa podarí iba niektorým. Tajomstvo úspechu Toyoty spočíva manažérskom myslení a v každodennej rutine. Praktický workshop plný prekvapivých momentov, kde každý účastník získa nový pohľad na riadenie operatívy a zlepšovania procesov.

Efektívna komunikácia vo výrobe

Ľudia nedokážu spolu nekomunikovať. Poskytneme Vám overené postupy, ktoré sa osvedčili u nás i v zahraničí. Využívajú ich špičkoví manažéri, ktorí prostredníctvom nich dosahujú vynikajúce výsledky.Tieto postupy sme pre Vaše potreby prispôsobili tak, aby ste nimi dosiahli riešenie Vašich potrieb. Ide o čisto racionálny súhrn „zbraní“ a „know-how“ s ktorými získate efektívne a okamžite použiteľné techniky.

Vizuálny manažment

Interaktívny a praktický workshop s minimom teórie, na ktorom pochopíte čo je vizuálne riadenie a ako ho efektívne využívať tak, aby informácie účinne pracovali podľa plánov. Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

Jarná škola výrobných majstrov

Interaktívny a praktický workshop určený nielen pre výrobných majstrov so základnou teoretickou časťou, na ktorom sa dozviete, ako komunikovať vo výrobe, ako riadiť výrobu a procesy LEAN, základy kvality, ako sa stať lídrom a ako tieto poznatky efektívne využívať tak, aby výroba účinne pracovala podľa plánov.