Kontakt

Lean Akadémia
CG University, s. r. o.
Černyševského 10
851 01  Bratislava

Michal Červinka
Tel: +421 (0)903 194 860
e-mail: mcervinka@leanea.sk
Pavol Zubek
Tel: +421 (0)948 681 331
e-mail: pzubek@leanea.sk
Fakturačné údaje:
CG University, s. r. o.
Neded 168
925 85 Neded
zapísaná v OR SR Trnava odd.: Sro, vložka č. 36263/T
IČO : 48 221 988
DIČ : 2120117120
bankové spojenie : SK28 1100 0000 0029 4700 7634