Deň údržby

Výhody, ktoré vám workshop prinesie:

  • Nový pohľad na údržbu a jej postavenie vo výrobe
  • Pochopenie princípov údržby v rámci štíhlej výroby
  • Praktické poznatky z implementovanej údržby v rámci TPM
  • Porozumenie potreby údržby pre dosahovanie efektívnej produktivity a kvality
  • Cena školenia: 150€ bez DPH

Prečo sa školenia zúčastniť?

Údržba strojov a zariadení je častokrát podceňovaná, či už manažmentov alebo výkonnými pracovníkmi.

Mnohé zdroje plytvania sú zapríčinené práve nefungujúcou údržbou, čo má za následok neefektívnu výrobu, prerušovanie pracovného cyklu, stratu času a s tým spojené zvýšené náklady.

Pre koho je školenie určené?

Pre každého, kto sa chce dozvedieť niečo nové, osvojiť si a na praktických príkladoch pochopiť princípy údržby a prepojenie na celý podnik. Pre každého, kto chce vyladiť pracovné prostredie a odstrániť zdroje plytvania vyplývajúce z neefektívnej údržby.

Ako dlho trvá školenie?

1-denná prezentácia s prestávkami s občerstvením. Maximálne efektívne skoncentrované know-how z oblasti údržby, TPM a neustáleho zlepšovania.

Akou formou je školenie vedené?

Interaktívne so základnou teoretickou časťou, na ktorom pochopíte princípy a dôležitosť údržby pre dosiahnutie potrebných výsledkov v kombinácií s praktickým workshopom pre lepšiu implementáciu informácii.

Kde sa školenie odohráva?

V priestoroch našej Lean Akadémie na Černyševského 10, v Bratislave.