Škola výrobných majstrov

Výhody, ktoré vám workshop prinesie:

  • Rýchlo zefektívnite svoju prácu a dosiahnete výrobné ciele
  • Zlepšíte svoju schopnosť viesť porady a prezentovať výsledky nadriadeným
  • Zistíte, ako motivovať a poskytovať spätnú väzbu
  • Budete vhodnejšie komunikovať̌ tak, aby ste predišli nedorozumeniam
  • Získate nástroje na riešenie konfliktov na pracovisku
  • Naučíte sa účinne delegovať̌ a vylepšíte svoj timemanagement
  • Získate praktické zručnosti riešenia problémov vo výrobe
  • Budete mať praktické znalosti metód neustáleho zlepšovania a štíhlej výroby

Cena školenia: 450€ bez DPH

Prečo sa školenia zúčastniť?

 

Možno Vaši majstri, supervízori alebo tímlídri potrebujú pomoc. Možno sú frustrovaný z nedostatku znalostí a narastajúcich požiadovok firmy.

Predstavte si ideálneho majstra. Majstra, ktorý je skvelý líder. Rozumie operátorom, skvele vychádza s nadriadenými. Vzniknuté problémy rieši s ľahkosťou. Má skvelé výsledky.

Skvelý výrobný majster Vám dáva možnosť vyhnúť sa personálnym problémom. Vyhnete sa stratám vo výrobe i problémom s disciplínou.

Môžete sa 100% spoľahnúť, že výroba je pod kontrolou. Investíciou do kvalitného rozvoja svojho majstra získate výhodu oproti konkurencii.

Školenia zamerané na rozvoj výrobných majstrov sú väčšinou časové náročné. Vedúci pracovníci sú mimo firmy neraz týždeň a viac. Takýto program nemusí byť pre firmy vždy výhodný. Naviac informácie sú podávané zložito a tak sa vedomosti míňajú účinku.

Náš program pre výrobných majstrov je vyvážený z hľadiska teórie aj praxi. Majster sa vzdeľáva v kľúčových oblastiach ako je komunikácia, výroba, kvalita a líderstvo. 4-dňový workshop je plný príkladov a praktických úkážok. Z našimi účastníkmi riešime ich skutočné problémy z praxe.

Pre koho je školenie určené?

Majstri, team lídri, supervízori a THP. Otvorené pracovné skupiny do 12 členov.

Ako dlho trvá školenie?

 

4-denný workshop, kde je maximálne efektívne skoncentrované know-how z oblasti komunikácie, riadenia tímu a riadenia výroby.

Akou formou je školenie vedené?

 

Interaktívny a praktický workshop so základnou teoretickou časťou, na ktorom sa dozviete, ako komunikovať vo výrobe, ako riadiť výrobu a procesy LEAN, základy kvality, ako sa stať lídrom a ako tieto poznatky efektívne využívať tak, aby výroba účinne pracovala podľa plánov.

Kde sa školenie odohráva?

 

V priestoroch našej Lean Akadémie na Černyševského 10, v Bratislave.