Štíhla logistika – princíp ťahu

Výhody, ktoré vám workshop prinesie:

  • Praktické vedomosti o štíhlej logistike
  • Pochopenie princípov a metód LEAN, PULL , KANBAN,…
  • Prostredie pre neustále zlepšovanie procesov
  • TIPY a návody AKO a ČO zmeniť
  • Cena školenia: 150€ bez DPH

Prečo sa školenia zúčastniť?

Úlohou logistiky je dodať správny materiál na správne miesto, v správnom množstve a správnym spôsobom. Nadmerné zásoby sú jednou z ôsmich veľkých strát v podnikoch. Podniky si nadmerné zásoby, veľký podiel rozpracovanej výroby zväčša nemôžu dovoliť. Napriek tomu ich majú a zápasia s nedostatkom miesta, nízkym cash flow a zastaraním materiálu. Podniky zavedením ťahového systému odstraňujú tieto nedostatky a získavajú konkurenčnú výhodu.

Pre koho je školenie určené?

Pre ľudí, ktorí potrebujú získať základné vedomosti o princípoch potrebných pre realizáciu štíhlych logistických systémov. Vďaka vysvetleniu metód a riešeniu prípadových štúdií účastníci pochopia princípy a nástroje na presadenie štíhlych logistických systémov, ktoré potom budú môcť zaviesť aj vo svojom podniku. Náš skúsený tréner Vám sprostredkuje túto tému so zameraním na praktickú stránku a na dosiahnuteľné výsledky.
Otvorené pracovné skupiny do 12 členov

Ako dlho trvá školenie?

1-denný workshop s prestávkami na občerstvenie, kde je maximálne efektívne skoncentrované know-how využiteľné pre všetkých či už manažérov, THP pracovníkov, majstrov a logistikov alebo „len“ záujemcov o štíhlu logistiku.

Akou formou je školenie vedené?

Interaktívny a praktický workshop na ktorom pochopíte nástroje štíhlej logistiky, princíp ťahu a ako ho efektívne využívať tak aby informácie účinne pracovali podľa plánov.

Kde sa školenie odohráva?

V priestoroch našej Lean Akadémie na Železničnej ulici 56, v Senci.