Toyota KATA – tajomstvo rutiny a dosahovania cieľov

Výhody, ktoré vám workshop prinesie:

  • Praktické vedomosti o metóde Toyota KATA
  • Pochopenie čo robia najlepšie spoločnosti ináč
  • Naučíte sa ako efektívne pracovať zo svojimi cieľmi
  • Prostredie pre neustále zlepšovanie procesov
  • TIPY a návody AKO a ČO zmeniť
  • Základy kočingu vo výrobe

Cena školenia: 285€ bez DPH

Prečo sa školenia zúčastniť?

 

Možno ste v situácii kedy sa potrebujete pohnúť dopredu. Vaša predstava budúcnosti je hmlistá a cez more neistoty neviete čo bude Váš ďalší krok. Možno hľadáte spôsob čo zmeniť aby Vás Vaši ľudia rešpektovali.
Nebolo by skvelé mať výsledky výroby podniku pod kontrolou? Položili ste si už otázku: čo robia tie najlepšie spoločnosti? Čo je tajomstvo ich úspechu? Čo pre Vás znamená mať spokojných zamestnancov?

Bežné firmy reagujú na následky. Obyčajne je neskoro a upierajú si tak šance na lepšiu pozíciu na trhu. Zmeny robia ťažko a ľahko strácajú kontrolu.
Oproti tomu skvelé firmy predvídajú. Vytvárajú si svoju budúcnosť. Vedia že zmeny sú súčasťou života. Pracujú neustále, bežným pozorovateľom nenápadne.

Pre koho je školenie určené?

 

Pre ľudí, ktorí potrebujú získať základné vedomosti o princípoch potrebných pre skutočnú realizáciu skutočnej štíhlej prevádzky. Vďaka vysvetleniu metódy a riešeniu prípadových štúdií účastníci pochopia ako dosahovať ciele a ako postupovať pri zlepšovaní procesov vo svojom podniku. Náš skúsený tréner Vám sprostredkuje túto metódu so zameraním na praktickú stránku a na dosiahnuteľné výsledky.
Otvorené pracovné skupiny do 12 členov

Ako dlho trvá školenie?

 

2-denný workshop s prestávkami na občerstvenie, kde je maximálne efektívne skoncentrované know-how využiteľné pre všetkých či už manažérov, THP pracovníkov, majstrov a logistikov alebo „len“ záujemcov o „novú“ metódu Toyota KATA.

Akou formou je školenie vedené?

 

Interaktívny a praktický workshop na ktorom pochopíte metódu Toyota KATA, metódu riadenia japonskej Toyoty a ako ju efektívne využívať tak aby ste výsledky mali pod kontrolou.

Kde sa školenie odohráva?

 

V priestoroch našej Lean Akadémie na Černyševského 10, v Bratislave.