Vizuálny manažment

Výhody, ktoré vám workshop prinesie:

  • Jasnú, zreteľnú a zrozumiteľnú komunikáciu na pracovisku, predídete nedorozumeniam
  • Informovanie všetkých pracovníkov o ich dosiahnutých výsledkoch a cieľoch
  • Prostredie pre neustále zlepšovanie procesov v oblasti produktivity a kvality
  • Upozornenie na chyby a abnormality
  • Definovanie AKO: (AKO vyrábať?, AKO má pracovisko vyzerať?, AKO sa má vykonávať kontrola?)
  • Cena školenia: 150€ bez DPH

Prečo sa školenia zúčastniť?

Pretože je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

Možno komunikácia Vo vašom podniku neprebieha hladko. Informácie ktoré potrebujete šíriť medzi kolegami sú prehlušené „zaručenými správami“. A možno len neviete ako ďalej lebo neviete presne pomenovať aktuálnu situáciu.

Nebolo by skvelé keby všetci zamestnanci Vašej firmy vedeli kde sa nachádzajú a kam sa majú dostať? Keby sa nekoordinované naháňanie výsledkov zmenilo na riadenie?

Školením a aplikovaním vizuálneho manažmentu sa vyhnete informačným šumom. Nebudete pociťovať nedostatok zapojenia zamestnacov, 8 stratu.

Všetkým v podniku, v prevádzke či na oddelení bude jasné aký je váš spoločný cieľ a ako ste blízko. S praktickými znalosťami budete schopný vybudovať kultúru tímovej spolupráce.

Bežné školenie Vás určite naučí čo je to vizuálny manažment.

Po skonční nášho interaktívneho workshopu budete vedieť vizuálny manažment zaviesť do praxe.

Náš workshop nie je určený pre firmy ktoré hľadajú iba efekt. Nie je určený niekomu kto chce ohúriť zákazníka a v realite iba hasiť problémy a odpovedať na následky.

Workshop „Vizuálny manažment“ je určený tomu kto hľadá veci čo fungujú, firmám ktoré sa potrebujú posunúť dopredu, pracovať so svojimy cieľmi. Je určený firmám ktoré chcú mať svoj výkon pod kontrolu.
.

Pre koho je školenie určené?

Pre ľudí, ktorí chcú vedieť viac o vizuálnom manažmente. Pre tých, ktorý potrebujú predávať informácie tak aby boli jasné a zrozumiteľné.

Otvorené pracovné skupiny do 12 členov.

Ako dlho trvá školenie?

1-denný workshop s prestávkami na občerstvenie, kde je maximálne efektívne skoncentrované know-how využiteľné pre všetkých či už manažérov alebo záujemcov o vizuálne riadenie.

Kde sa školenie odohráva?

V priestoroch našej Lean Akadémie na Černyševského 10, v Bratislave.