Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime
Ochrana vašich osobných údajov je naša najvyššia priorita. S osobnými údajmi našich užívateľov nakladáme výlučne v súlade s platnou legislatívou.

Dáta spracovávame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu.

Nižšie nájdete prehľad toho, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú vaše dáta chránené.

CG University ako Správca osobných údajov
Správcom vašich údajov je spoločnosť CG University, s.r.o., so sídlom
Neded 168, 925 85 Neded
zapísaná v OR SR Trnava odd.: Sro, vložka č. 36263/T, IČO : 48 221 988

Naše služby prevádzkujeme prostredníctvom webovej lokality www.leanakademia.sk a jej prostredníctvom získavame a následne spracovávame vaše osobné údaje.

Prečo osobné údaje spracovávame
Osobné údaje spracovávame na účely marketingu a poskytnutia služieb spoločnosťou CG University, s.r.o.

Osobné údaje spracovávame tiež v okamihu stiahnutia našich materiálov umiestnených na našich stránkach, registrácii na webinár, zakúpenie kurzu, registrácie k odberu Noviniek a pod.

V takomto prípade nám registráciou dávate svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na tento účel.

Aké osobné údaje spracovávame
Ako Správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • poštovú adresu
 • fakturačné údaje (Názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ)
 • prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe.
 • Môžeme o vás získať informácie aj z iných zdrojov a pridať ich do informácií, ktoré ste nám už poskytli.
 • Prípadne iné online identifikátory

Cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate.

Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky sa dajú prechádzať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu?
Môžu nastať situácie, keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas.

Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

V okamihu, keď si objednáte niektorý z našich produktov alebo služieb, spracovávame vaše údaje na základe účelu plnenia zmluvy.
V okamihu, kedy nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis.
V okamihu, keď je spracovanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu, najmä zaistenie bezpečnosti našich webových stránok.
Ako s Vami budeme komunikovať
V okamihu, keď získame súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadne v situácii, keď spracovanie osobných údajov nie je podmienené získaním súhlasu (napríklad za účelom plnenia zmluvy), budeme komunikovať prostredníctvom:

 • e-mailu
 • telefónu
 • chatu
 • sociálnych sietí
 • prípadne ďalších aplikácií (napríklad Facebook Messenger a.i.)

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať
Osobné údaje užívateľov, ktorí sú našimi zákazníkmi a využívajú niektorú z platených služieb alebo produktov, spracovávame po dobu trvania spolupráce a následne 10+ rokov po jej skončení.

Osobné údaje tých, ktorí prejavili záujem o stiahnutie elektronických kníh, registrovali sa na nami organizovaný webinár, odber noviniek a.i. spracovávame po dobu udelenia súhlasu do doby jeho odvolania.

Súhlas môžete odvolať napísaním na náš e-mail: info@nlp-akademia.sk. Zasielanie emailov môžete dočasne prerušiť kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je súčasťou každého nami zasielaného e-mailu.

Ako osobné údaje zabezpečujeme
Vykonávame celý rad bezpečnostných opatrení, ktoré majú za cieľ chrániť vaše osobné údaje.

Všetky dáta sú uložené v zabezpečených dátových centrách v Slovenskej a Českej republike. Prístup k týmto serverom je chránený osobnou identifikáciou a obvyklými opatreniami, ktoré kvalitné dátové centrá ponúkajú.

Na ochranu dát používame moderné technológie, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technologického rozvoja, a realizujeme všetky možné aktuálne známe opatrenia, aby sme osobné údaje zabezpečili pred neoprávnenými zásahmi tretích strán.

Kto má k vašim osobným údajom prístup
K vašim osobným údajom máme prístup my, ako Správca osobných údajov.

Informácie o Spracovateľoch
K vašim osobným údajom majú prístup aj nami vybraní Spracovatelia, najmä poskytovatelia serverov a mailingových služieb.

Sú to len také subjekty, ktoré nám poskytujú dostatočné záruky a garantujú splnenie požiadaviek na základe platných právnych predpisov.

Akým spôsobom môžete svoj súhlas odvolať?
Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať.

Pošlite nám e-mail na mcervinka@leanea.sk s tým, že svoj súhlas odvolávate.

Týmto vašim odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na splnenie iných povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo iný právny predpis.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť
 • právo požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov
 • právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
 • právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov
 • právo na prístup k svojim osobným údajom
 • v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
 • právo „byť zabudnutý“, tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť